Luxusní španělská, francouzská a italská vína | Vína Vinitas, k.s."; } else{ if( !empty($_GET['sitemap']) ){ if($_GET['sitemap'] == '1') $title = 'Mapa stránek'; } echo ""; if(!empty($title)){echo $title . " | ";} else{ if($_POST['par1'] == 'červené') echo "Červené "; if($_GET['kategorie'] == 1) echo "vína | "; else if($_GET['kategorie'] == 2) echo "Dárkové obaly na víno | "; } echo "Vína Vinitas, k.s."; } ?> '; else{ echo ' '; } ?>
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. o víně
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. skladování vína
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. degustace vína
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. kombinace vína a jídla
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. o víně Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Skladování vína
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.

Optimální podmínky pro skladování vína
Víno jako přírodní produkt se v čase vyvíjí - zraje - a po celou dobu zrání v něm probíhají různé chemické procesy a reakce. Víno se utváří a správným výběrem vína vhodného k archivaci a zrání v optimálních podmínkách lze dosáhnout kvalitativního zhodnocení vína.

Mezi základní podmínky pro správné skladování vína patří zejména:

  • Stálá teplota ve vinotéce (v rozmezí 12 – 13°C)
  • Stálá relativní vlhkost vzduchu ve vinotéce (v rozmezí 65 – 80%)
  • Vinotéka by měla být v temných prostorech (bez přímého přístupu světla a slunečního záření)
  • Víno by mělo být skladováno v horizontální poloze
  • Víno by nemělo být vystaveno otřesům (časté přemísťování vína)

Stálá teplota
Názory na rozmezí teplot prostoru pro skladování vína se různí a pohybují se zhruba v širokém rozpětí 10 – 15°C, přičemž za optimální se zpravidla považuje užší rozpětí 12 – 13°C. Důležité je však dbát i na stálost teploty v čase. Teplota ve vinotéce by totiž neměla dlouhodobě kolísat. Proto se obecně vnímá jako přijatelnější o něco vyšší (ale stálá) teplota, např. 15°C, než místo, kde např. v zimě teplota dosahuje 5°C a v létě 25°C.

Relativní vlhkost vzduchu
Při skladování vína je obvykle kladen důraz na dodržení správné teploty. Stejně důležitá je však i správná vlhkost vzduchu. Suché prostory s nízkým obsahem vzdušné vlhkosti vedou ke ztrátě aromatických látek a vody ze skladovaného vína. Vlivem vysokého rozdílu vlhkosti mezi skladovacím prostorem a prostorem mezi zátkou a hladinou vína dochází k difúzi vodních par spolu s aromaty skrze korkovou zátku. V případě porušení korkové zátky (defekt, výrobní poškození) je tento efekt extrémně znatelný a výsledkem je zkažené víno či víno s nízkým obsahem aromat nebo záhadně mizejícím obsahem.

Světlo
Skladovací prostory by měly být světla prosté (zatemněné) a zcela nepřístupné světlu s obsahem UV (ultrafialových) složek světla. Právě UV složky světla mají nejvyšší vliv na případnou degradaci (rozklad) organických složek nalézajících se ve vínu. Mezi nejméně stabilní složky patří aromatické (vonné) látky a barviva. UV složky rozkládají tyto nejvíce choulostivé komponenty a vedou ke zbytečné finanční ztrátě skladováním. Naopak - v případě správného zatemnění skladovacích prostor se finanční efekt skladování zvyšuje spolu s požitkem z konzumace.

Závěrem lze říci, že najít víno skladované po celou dobu jeho vývoje v ideálních podmínkám není jednoduché a i když se snažíte pro své víno najít optimální podmínky, je třeba se také zajímat o to, jakým způsobem se víno skladovalo než se Vám dostalo do rukou.

Pokud tedy kupujete dobré víno (ať pro další archivaci nebo ke spotřebě v krátké době) chtějte vědět, jestli se vínu dosud dostalo náležité péče ve formě vhodného skladování. Zejména prostory, kde lze očekávat měnící se nebo vysokou teplotu, nízkou vlhkost vzduchu, přímé světlo na víno v regálech, mnoho převozů a manipulace s vínem, nejsou tím pravým indikátorem, že o víno bylo dosud správně postaráno.

O tom, jak je postaráno o víno nabízené naší společností, se můžete více dozvědět v tomto článku. V případě zájmu nás můžete navštívit osobně, víno si vybrat a přesvědčit se, zda vínu byla až dosud poskytnuta náležitá péče

Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.
Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s.