HOME     |     O NÁS     |     NOVINKY     |     E-SHOP     |     O VÍNĚ     |     KONTAKTY
Přihlásit
Přihlašte se prosím

email:
heslo:
 
   |   Registrovat   |   Zapomenuté heslo   |   Vše o nákupu   |   Odběr novinek
Lahví: 0 ks
Cena: 0,00 Kč
Home   »   E-shop   »   Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

V souladu s novelou zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, účinnou od 1.7.2010 se zakazuje prodej alkoholu osobám mladším 18 let a v případě zásilkového prodeje je nově nutné prokázat plnoletost zákazníka.

Prokázání plnoletosti zákazník splní následujícím způsobem:

 • v případě fyzických osob - občanů je v registračním formuláři požadováno vyplnění data narození (den, měsíc, rok) jako povinného údaje
 • v případě fyzických osob - podnikatelů a právnických osob je v registračním formuláři požadováno vyplnění IČ jako povinného údaje

Zákazník nese plnou zodpovědnost za správnost poskytnutých informací. Prodávající prohlašuje, že uvedené údaje neposkytne dále třetím stranám s výjimkou prokázání splnění zákonných povinností kontrolním orgánům.


Prodávající

Vinitas, k.s.
IČO: 27245489
DIČ: CZ27245489
Tel.: 313 101 123
Mobil: 776 827 593


Kupující

Každá fyzická nebo právnická osoba, které prodávající dodává zboží na základě její objednávky (buď prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetovém obchodu www.vinitas.cz nebo jiným způsobem).


Objednávání zboží

Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího a znamená bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Pro urychlení zpracování objednávky je nutné na všech objednávkách uvést tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího spolu s přesnou a úplnou dodací adresou a kontaktním telefonem, případně i e-mailem. Pokud jsou údaje příjemce objednávky odlišné od údajů kupujícího, je třeba toto na objednávce vyznačit. Na základě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetovém obchodu www.vinitas.cz je kupujícímu na jeho e-mail automaticky zasláno "Potvrzení o přijetí objednávky", v němž prodávající odsouhlasil kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Není-li možné kupujícímu dodat objednané zboží, je ten o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu dodávky nebo objednávku zrušit. Doporučujeme zákazníkům zkontrolovat jednotlivé položky objednávky před jejím odesláním. Předejde se tím případným následným nedorozuměním.

Obaly je možno nakupovat pouze jako doplněk k vínům, nikoliv samostatně.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny.


Cena zboží, platnost cen

Cena zboží je uvedena včetně DPH, prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena. Není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu ceny nebo objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Ceny v internetovém obchodě jsou vždy platné a aktuální.

Ročníky vín

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník. Ke změnám může docházet rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace v katalogu. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.


Věrnostní program

Vážíme si našich stálých zákazníků a nabízíme Vám ještě výhodnější podmínky a slevy na naše vína. Jedinou podmínkou je registrace uživatelského účtu a pravidelný nákup vín v našem e-shopu prostřednictvím tohoto Vašeho uživatelského účtu. Slevy získáváte již po prvním nákupu.

 1. Za každých utracených 30 Kč za nákup vín od nás dostanete 1 kreditní bod, který představuje nárok na 1 Kč slevu na příští nákup našich vín. Kreditní body se Vám pravidelně načítají, lze je kumulovat a slevu uplatnit kdykoliv v budoucnu, dle Vašeho uvážení (uplatnění slevy tedy není vázáno na konkrétní lhůtu).
 2. Při dosažení obratu 20 000 Kč za nákup vín v daném kalendářním roce získáváte nárok na 5% slevu na ubytování ve Vámi vybraném apartmánu ve stylových rezidencích v Toskánsku vlastněných vinařstvím Marengo, nabízených na našem webu v sekci Agroturistika. Tuto slevu lze využít pouze na ubytování v kalendářním roce následujícím po roce dosažení obratu.
 3. Při dosažení obratu 40 000 Kč za nákup vín v daném kalendářním roce získáváte nárok na 10% slevu na ubytování ve Vámi vybraném apartmánu ve stylových rezidencích v Toskánsku vlastněných vinařstvím Marengo, nabízených na našem webu v sekci Agroturistika. Tuto slevu lze využít pouze na ubytování v kalendářním roce následujícím po roce dosažení obratu. Slevu nelze kombinovat s 5% slevou uvedenou výše.
 4. Při dosažení obratu 50 000 Kč za nákup vín v daném kalendářním roce získáváte nadále po zbytek roku za každých utracených 20 Kč za nákup vín od nás 1 kreditní bod, který představuje nárok na 1 Kč slevu na příští nákup našich vín. Kreditní body se Vám pravidelně načítají, lze je kumulovat a slevu uplatnit kdykoliv v budoucnu, dle Vašeho uvážení (uplatnění slevy tedy není vázáno na konkrétní lhůtu).
 5. Při dosažení obratu 100 000 Kč za nákup vín v daném kalendářním roce získáváte nadále po zbytek roku za každých utracených 10 Kč za nákup vín od nás 1 kreditní bod, který představuje nárok na 1 Kč slevu na příští nákup našich vín. Kreditní body se Vám pravidelně načítají, lze je kumulovat a slevu uplatnit kdykoliv v budoucnu, dle Vašeho uvážení (uplatnění slevy tedy není vázáno na konkrétní lhůtu).
Od dalšího kalendářního roku se celý proces opakuje, opět získáváte 1 kreditní bod, představující 1 Kč slevu na příští nákup za každých utracených 30, 20 resp. 10 Kč dle dosažené výše obratu. Získané a neutracené kreditní body se převádějí a lze je uplatnit jako slevu na příští nákup našich vín kdykoliv v budoucnu, dle Vašeho uvážení.

Všechny částky a limity uvedené v tomto věrnostním programu se rozumí včetně DPH.

Kreditní body získáváte za nákup našich vín a nevztahují se na nákup obalů, doplňků nebo dopravné.

Při odeslání a potvrzení objednávky je Vám přidělen příslušný počet kreditních bodů. Tyto body Vám budou potvrzeny, jakmile dojde k převzetí zásilky, resp. jejímu zaplacení. Teprve po potvrzení kreditních bodů je můžete použít pro slevu na příští nákup vín.

Kreditní body se načítají za objednávky realizované po spuštění tohoto věrnostního programu, tj. od dne 4. dubna 2011.


Dodací podmínky a způsob doručení

Zboží je kupujícímu dodáno těmito volitelnými způsoby:

 1. Osobní odběr: po předchozí telefonické dohodě je možno objednané zboží osobně vyzvednout v sídle společnosti Vinitas, k.s.
 2. Doprava po celé ČR: podmínkou je celkový odběr minimálně šesti kusů lahví a celkový počet objednaných lahví musí být v násobcích šesti. Při hodnotě objednávky do 3 000 Kč včetně DPH jednotná cena dopravy 150 Kč včetně DPH, při hodnotě objednávky nad 3 000 Kč včetně DPH doprava zdarma. Zboží je rozváženo smluvními přepravci.

Platební podmínky

 1. V hotovosti při převzetí zboží
 2. Převodem na účet prodávajícího: platbu je možno provést převodem na účet 173803717/0600. Po připsání částky na náš účet Vám bude zboží doručeno. Faktura (daňový doklad) bude dodána současně se zásilkou.

Záruka

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to e-mailem, faxem či písemnou formou na adresu prodávajícího.

Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním či neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím ze strany kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Reklamační řád

Reklamace řeší zástupci společnosti Vinitas, k.s. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 1. Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě vrácení v původním obalu. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, které kupující se zbožím obdržel.
 2. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení láhve plné nejméně do 2/3 a opatřené původní zátkou.
 3. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží se vztahuje pouze na soukromé osoby (bez IČO) a nevztahuje se na osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího a to v souladu se zákonem č. 367/2000.
 1. Před vrácením dodaného zboží musí kupující nejprve kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@vinitas.cz a uvést, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a jeho čísla účtu pro vrácení peněz.
 2. Zboží, které bude zasláno zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (celé balení) a ve stavu, v jakém bylo převzato při dodání. Musí obsahovat doklad o koupi.
 3. Po obdržení a kontrole vráceného zboží budou kupujícímu po odečtení nákladů spojených se zasláním zboží (poštovné, balné) vráceny peníze převodem na jeho účet.
 4. V případě, že bude vracené zboží zasláno na dobírku, nebude přijato.
 5. Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud zboží není připraveno k dodání nejpozději do 30 dní od objednání. Tato žádost musí mít písemnou formu a být zaslána elektronickou formou na adresu info@vinitas.cz. Toto ustanovení o zrušení objednávky se nevztahuje se na případy, kdy bylo zboží kvůli kupujícímu speciálně objednáváno s tím, že kupující byl na tuto skutečnost předem upozorněn a souhlasil s případným pozdějším dodáním. V případě platby předem je kupujícímu do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti vrácena částka za nedodané zboží na bankovní účet, ze kterého byla objednávka placena, nebo na jiný účet, který si kupující zvolí.

Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodů náhlé změny nákupních cen, z technických důvodů nebo jiných nepředvídatelných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude kupující neprodleně vyrozuměn formou e-mailu nebo telefonicky.


Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že osobní údaje kupujícího zabezpečí před zneužitím a neposkytne je v jakékoli podobě třetí osobě.
Data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, výhradně za účelem realizace dodávky objednaného zboží a také pro provedení nezbytných účetních operací, jako je vyhotovení daňového dokladu nebo identifikace platby učiněné bankovním převodem. Dále mohou být data použita pro zasílání novinek nebo obchodních sdělení prodávajícího, pokud s tím kupující vysloví svůj souhlas.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.


Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení a ruší veškeré předtím zveřejněné Obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Luxusní a osobitá francouzská, italská a španělská vína | Vína Vinitas, k.s. Vinitas na Foursquare
Rychlé odkazy:
Adresa:
Sídlo společnosti
Chrustenice 213
267 12 Loděnice

Prodejna Beroun
Holandská 122
266 01 Beroun-Město


copyright © 2013 by Vinitas, k.s.
SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.